บริการจัดเลี้ยง ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Cozy The Bakery ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลเรื่องอาหารจัดเลี้ยง ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย สด ใหม่ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย 

Visitors: 78,867