บริการจัดเลี้ยง ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559

Visitors: 65,118