บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ งานสัปดาห์ต้อหินโลก

ทางโคซี่เดอะเบเกอรี่ (Cozy The Baker) ขอขอบพระคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องอาหารจัดเลี้ยง สำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพดวงตา ในงานสัปดาห์ต้อหินโลก ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย สด ใหม่ และไม่ใช่วัตถุกันเสีย
Visitors: 78,867